DZIEDZICZENIE KOLORÓW U STAFFORDSHIRE BULL TERIERÓW 

Podstawy genetyki  -  Podstawowe kolory  -  Umaszczenia SBT  -
Możliwości dziedziczenia  -  Przewidywanie wyników  -

Przewidywanie wyników kojarzeń

Poniżej zamieszczono przewodnik czego można oczekiwać w przypadku kojarzenia różnych psów. Jest to jednak tylko przybliżenie.

Tabelki poniże pokazują w rzędzie fenotyp (i w niektórych przypadkach genotyp) jednego z rodziców oraz fenotypy (i czasem genotyp) drugiego rodzica w lewej kolumnie. Wyniki każdej kombinacji są wypisane wraz ze zmniejszaniem się prawdopodobieństwa wystąpienia. Najbardziej prawdopodobne są wytłuszczone, rzadkie lub niepożądane napisane kursywą.

W sumie biały kolor może pojawić się we wszystkich kryciach jeżeli pies z mała ilością białego jest nosicielem białego koloru. Biały (brak pigmentacji) może wystąpić we wszystkich kolorach. Stąd stworzono oddzielny przewodnik na przewidywanie białych znaczeń w przypadku różnych kojarzeń.

Czarna (melanistyczna) maska(szara maska u niebieskich pręgowanych lub wątrobiano-płowych lub czekoladowa maska u wątrobianych pręgowanych) jest niezwykle popularna u staffordshire bull terierów, chociaż niewidoczna u czarnych, niebieskich lub czekoladowych psów. Jedyny kolor, przy którym nie pojawi się czarna maska to recesywny czerwony.

Czarny

Kojarząc z osobnikiem czarnym (K/K, K/kbr lub K/k)

Czarny jest allelem dominującym w serii K i może przykrywać inne kolory. Oznacza to, że podczas kojarzenia z czarnym psem, teoretycznie każdy kolor może się pojawić. Jakkolwiek, na razie kolor czarny jest najbardziej popularny. Ważne jest więc, aby wiedzieć jakie kolory występowały w rodowodach rodziców.
W poniższej tabeli zamieszczono możliwe wyniki kojarzenia rodzica czarnej homozygoty dominującej (K/K) z czarną heterozygotą (K/k lub K/kbr).

Kolor rodzica Czarna homozygota (K/K) Czarna heterozygota (K/kbr lub K/k)

Czarny
(K/K)

Czarny
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Czarny
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Czarny
(K/kbr lub K/k)

Czarny
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Pręgowany

Czarny
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany,
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Agouti-czerwony

Czarny
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Recesywny czerwony

Czarny
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Czarny-podpalany

Czarny
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Pręgowany czarny-podpalany

Czarny
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Pręgowany

Kojarzenie z pręgowanym psem (kbr/kbr lub kbr/k)

Pręgowany jest dominujący w serii K nad niepręgowanym I może ukryć inne kolory w wyjątkiem czarnego. Oznacza to, że podczas kojarzenia pręgowanych rodziców może pojawić się wiele kolorów, ale pręgowany jest najbardziej prawdopodobny. Stąd należy wiedzieć jakie kolory pojawiały się w rodowodach rodziców. W poniższej tabeli zamieszczono możliwe wyniki kojarzenia z pręgowaną homozygotą (kbr/kbr) lub pręgowana heterozygotą (kbr/k).

Kolor rodzica

Pręgowany (kbr/kbr)

Pręgowany (kbr/k)

Czarny
(K/K)

Czarny
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Czarny
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Czarny
(K/kbr lub K/k)

Czarny
Pręgowany
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Czarny
Pręgowany
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Pręgowany
(kbr/kbr)

Pręgowany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Pręgowany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Pręgowany
(kbr/k)

Pręgowany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Agouti-czerwony

Pręgowany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Recesywny czerwony

Pręgowany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Recesywny czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Niebieski lub wątrobiany

Czarny-podpalany

Pręgowany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony

Niebieski lub wątrobiany

Pręgowany czarny-podpalany

Pręgowany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony

Niebieski lub wątrobiany

Agouti-czerwony

Kojarzenie z czerwonym-agouti (k/k & Ay/Ay lub k/k & Ay/at)

Agouti-red nigdy nie przykryje pręgowanego lub czarnego i daje ograniczona liczbę możliwych kolorów. Jedyne kolory, które mogą wyskoczyć to czarny-podpalany lub recesywny czerwony.
Jeżeli pies, z którym kojarzymy agouti-czerwony ma dużo czarnego lub pręgowanego w rodowodzie, to agouti-czerwony może się nie przebić w potomstwie. W poniższej tabeli zamieszczono możliwe wyniki kojarzenia homozygoty agouti-czerwony (Ay/Ay) lub heterozygoty agouti-czerwony (Ay/at).

Kolor rodzica Agouti-czerwony (Ay/Ay) Agouti-czerwony (Ay/at)

Czarny
(K/K)

Czarny
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Czarny
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Czarny
(K/kbr lub K/k)

Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Pręgowany
(kbr/kbr)

Pręgowany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Pręgowany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Pręgowany
(kbr/k)

Pręgowany
Agouti-czerwony
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Agouti-red
(Ay/Ay)

Agouti-czerwony
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Agouti-czerwony
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Agouti-czerwony
(Ay/at)

Agouti-czerwony
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Recesywny czerwony

Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Czarny-podpalany

Agouti-czerwony
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Pręgowany czarny-podpalany

Pręgowany
Agouti-czerwony
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Recesywny czerwony

Kojarzenie z recesywny czerwonym (e/e)

Recesywny czerwony może przykryć wszystkie inne kolory włącznie z czarnym. Jednak kojarzenie tylko jednego recesywnego czerwonego teoretycznie może dać różne kolory. Znajomość kolorów w rodowodach może być bardzo pomocna. Może to zabrzmieć dziwnie, jak recesywny kolor przykrywa inne, ale recesywny czerwony w serii E jest w epistazie do wszystkich innych serii z wyjątkiem serii znaczeń (biały kolor). Kiedy kojarzysz dwa recesywne czerwone jest tylko jedna możliwość – ich potomstwo będzie recesywne czerwone – lub odpowiadające wersji niebieskiego (srebrny) bądź wątrobianego (dudley nosed red)

Kolor rodzica

Recesywny czerwony (e/e)

Czarny

Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Recesywny czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Niebieski lub wątrobiany

Pręgowany

Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Recesywny czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Niebieski lub wątrobiany

Agouti-czerwony

Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Recesywny czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Niebieski lub wątrobiany

Recesywny czerwony

Recesywny czerwony
Srebrny lub dudley nosed red

Czarny-podpalany

Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Recesywny czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Niebieski lub wątrobiany

Pręgowany czarny-podpalany

Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Recesywny czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Niebieski lub wątrobiany

Biały

Kojarzenie z białym rodzicem o różnym zasięgu białego.

Najprostszą zasadą w przewidywaniu rozmiaru koloru białego jest fakt, że mniej białego jest dominujące w stosunku do większej ilości bieli – jest to jednak duże uproszczenie. Gdy kojarzymy prawie całkowicie białe, potomstwo na ogół jest również białe.
Gdy kojarzymy dwa psy o jednolitym umaszczeniu (małe lub brak białych znaczeń), potomstwo może być od białego po jednolicie kolorowe, choć kolor jednolity jest najczęstszym wynikiem. W tym przypadku znajomość zasięgu białych znaczeń u przodków rodziców jest bardzo pomocna. Należy pamiętać jednak, że prawdziwe życie jest bardziej skomplikowane niż porady zawarte niżej – gdy przychodzi do dziedziczenia białych znaczeń nic nie jest wiadome.

Kolor rodzica

Jednolity kolor

Irlandzkie znaczenia

Łaciaty

Całkiem biały

Jednolity kolor
brak lub niewielkie białe znaczenia
Jednolity kolor
Irlandzkie znaczenia
Łaciaty
Biały
Jednolity kolor
Irlandzkie znaczenia
Łaciaty
Biały
Jednolity kolor
Irlandzkie znaczenia
Łaciaty
Biały
Jednolity kolor
Irlandzkie znaczenia Łaciaty
Biały
Irlandzkie znaczenia
biała obróżka,
duże białe znaczenia na pysku, klatce piersiowej, brzuchu, łapach i ogonie
Jednolity kolor
Irlandzkie znaczenia
Łaciaty
Biały
Irlandzkie znaczenia
Łaciaty
Biały
Irlandzkie znaczenia
Łaciaty
Biały
Irlandzkie znaczenia
Łaciaty
Biały
Łaciaty
duże nieregularne łaty na całym ciele, na ogół więcej niż 50% białego
Jednolity kolor
Irlandzkie znaczenia
Łaciaty
Biały
Irlandzkie znaczenia
Łaciaty
Biały
Łaciaty
Biały
Łaciaty
Biały
Całkiem biały
czysto-biały lub kolor jedynie na głowie i ogonie
Jednolity kolor
Irlandzkie znaczenia
Łaciaty
Biały
Irlandzkie znaczenia
Łaciaty
Biały
Łaciaty
Biały
Całkiem biały

 

Dziedziczenie kolorów – wyniki dla niebieskich, czarnych-podpalanych i wątrobianych

Poniżej możliwe wyniki kojarzenia staffików o rzadszym umaszczeniu.

Niebieski, srebrny i niebieski pręgowany są kolorami akceptowanymi, ale niezbyt często spotykanymi.
Czarny-podpalany jest kolorem niepożądanym, ale kolor ten, a szczególnie czarny-podpalany pręgowany jest dość często spotykany.
Wątrobiany/czekoladowy, wątrobiany pręgowany są kolorami niepożądanymi i dość rzadko spotykanymi.

Poniższa tabelka pokazuje w rzędzie fenotyp (i w niektórych przypadkach genotyp) jednego z rodziców, a w kolumnie po lewej fenotyp (i czasem genotyp) drugiego rodzica oraz możliwe wyniki z takich kombinacji. Najczęściej spotykane efekty są zapisane pogrubioną czcionką, a niepożądane lub rzadkie kursywą.
Białe znaczenia, mniejsze lub większe, mogą wystąpić przy każdym kolorze i do tego służy oddzielna tabelka.

 

Niebieski z niebieskim

Kojarzenie dwóch niebieskich rodziców (d/d)

Tutaj można zobaczyć co może dać kojarzenie dwóch psów, które są niebieskimi homozygotami (d/d). U psów o normalnej pigmentacji (D/D lub D/d), niebieski odpowiada czarnemu, srebrno płowy lub srebrny osmolony odpowiada kolejno recesywnemu czerwonemu i czerwonemu agouti, niebieski pręgowany odpowiada zwykłemu pręgowanemu, a niebieski podpalany odpowiada czarnemu-podpalanemu. Niebieskie pręgowane i srebrne osmolone staffiki często mają niebieska maskę.

Tabelka podzielona na 2 części:

Kolor rodzica

Niebieski
(K/K, d/d)

Niebieski pręgowany
(kbr/_, d/d)

Srebrny osmolony
(k/k, Ay/_, d/d)

Niebieski

Niebieski
niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Niebieski
niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Niebieski
niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy

Niebieski pręgowany

Niebieski
niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy

Srebrny osmolony

Niebieski
niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Srebrny osmolony
niebieski-podpalany
srebrno płowy

Srebrno płowy

Niebieski
niebieski pręgowany

srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Niebieski
niebieski pręgowany

srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Niebieski
niebieski pręgowany

srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy

Niebieski-podpalany

Niebieski
niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Srebrny osmolony
niebieski-podpalany
srebrno płowy

Pręgowany niebieski-podpalany

Niebieski
niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy

 

Kolor rodzica

Srebrno płowy
(e/e, d/d)

Niebieski podpalany
(k/k, at/at, d/d)

Pręgowany niebieski-podpalany
(kbr/_, at/at, d/d)

Niebieski

Niebieski
niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Niebieski
niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Niebieski
niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy

Niebieski pręgowany

Niebieski
niebieski pręgowany
srebrny osmolony niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy

Srebrny osmolony

Niebieski
niebieski pręgowany
srebrny osmolony niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Srebrny osmolony
niebieski-podpalany
srebrno płowy
Niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy

Srebrno płowy

Srebrno płowy Niebieski
niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Niebieski
niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy

Niebieski-podpalany

Niebieski
niebieski pręgowany srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Niebieski-podpalany
srebrno płowy
Pręgowany niebieski-podpalany
niebieski-podpalany
srebrno płowy

Pręgowany niebieski-podpalany

Niebieski
niebieski pręgowany
srebrny osmolony
niebieski-podpalany, pręgowany niebieski-podpalany
srebrno płowy
Pręgowany niebieski-podpalany
niebieski-podpalany
srebrno płowy
Pręgowany niebieski-podpalany
niebieski-podpalany
srebrno płowy

 

Niebieski z nie-niebieskim

Kojarzenie psa niebieskiego (d/d) z nie-niebieskim (D/D lub D/d)

Gdy kojarzymy niebieską homozygotę (d/d) z homozygotą o normalnym umaszczeniu (D/D), nigdy nie uzyskamy niebiesko umaszczonych szczeniaków – będą one normalnie umaszczone, ale niosą ukryty gen niebieskiego umaszczenia (D/d).

Jakkolwiek, gdy kojarzymy niebiesko umaszczoną homozygotę (d/d) z heterozygotą niebieskiego umaszczenia ( D/d), to mamy szansę 50/50, że będą szczeniaki niebieskie (d/d) i normalnie (D/d) umaszczone.
Jeżeli skojarzymy dwie heterozygoty (normalnie umaszczone niosące niebieskie umaszczenie), to najprawdopodobniej szczeniaki będą normalnie pigmentowane, choć jest szansa na niebieskie.
Należy pamiętać, że określenie „niebieskie umaszczenie” zawiera w sobie wszystkie warianty powstające w wyniku genotypu d/d czyli: niebieski, niebieski pręgowany, srebrny osmolony, srebrnopłowy z lub bez niebieskiej maski, niebieski-podpalany itp.
”Normalnie umaszczony” oznacza wszystkie warianty umaszczenia powstające w wyniku genotypu D/D lub D/d czyli czarny, pręgowany, czerwony, płowy, kremowy z lub bez czarnej maski, czarny-podpalany itp.

Poniżej zamieszczono możliwe wyniki genotypu podczas kojarzenia psa niebieskiego z nie-niebieskim

Kolor rodzica

Niebieski pigment
(d/d)

Normalny pigment, heterozygota
(D/d)

Normalny pigment, homozygota
(D/D)

Niebieski pigment
(d/d)

Niebieski (d/d)
1:1 = 100%
Niebieski (d/d)
1:2 = 50%

Normalny nosiciel (D/d)
1:2 = 50%

Normalny nosiciel (D/d)
1:1 = 100%

Normalny pigment, heterozygota
(d/D)

Niebieski (d/d)
1:2 = 50%

Normalny nosiciel (D/d)
1:2 = 50%

Niebieski (d/d)
1:4 = 25%

Normalny nosiciel (D/d)
1:2 = 50%

Normalny (D/D)
1:4 = 25%

Normalny nosiciel (D/d)
1:2 = 50%

Normalny (D/D)
1:2 = 50%

Normalny pigment, homozygota
(D/D)

Normalny nosiciel (D/d)
1:1 = 100%
Normalny nosiciel (D/d)
1:2 = 50%

Normalny (D/D)
1:2 = 50%

Normalny (D/D)
1:1 = 100%

 

Czarny-podpalany

Kojarzenie z czarnym-podpalanym (k/k, at/at)

Czarny-podpalany nigdy nie ukryje czarnego, pręgowanego lub czerwonego-agouti. Może z kolei ukryć recesywny czerwony, który nie jest jednak zbyt popularny u staffików.

Kolor rodzica

Czarny-podpalany (k/k, at/at)

Czarny

Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Pręgowany

Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Agouti-czerwony

Agouti-czerwony
Czarny-podpalany

Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Recesywny czerwony

Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Czarny-podpalany

Czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Pręgowany czarny-podpalany

Pręgowany czarny-podpalany
Czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

 

Pręgowany czarny-podpalany

Kojarzenie z pręgowanym czarnym-podpalanym (kbr/kbr, at/at lub kbr/k, at/at)

Pręgowany czarny-podpalany nigdy nie ukryje czarnego, klasycznego pręgowania czy czerwonego-agouti. Może ukryć recesywny czerwony.

Kolor rodzica

Pręgowany czarny-podpalany (kbr/kbr, at/at)

Pręgowany czarny-podpalany (kbr/k, at/at)

Czarny

Czarny
Pręgowany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany,
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Pręgowany

Pręgowany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany,
Pręgowany czarny-podpalany Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Agouti-czerwony

Pręgowany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany,
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Recesywny czerwony

Czarny
Pręgowany
Czarny-podpalany
Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Czarny
Pręgowany
Agouti-czerwony
Czarny-podpalany,
Pręgowany czarny-podpalany Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Czarny-podpalany

Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Pręgowany czarny-podpalany
Czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Pręgowany czarny-podpalany

Pręgowany czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany
Pręgowany czarny-podpalany
Czarny-podpalany
Recesywny czerwony
Niebieski lub wątrobiany

Tłumaczenie: Dagmara Strumińska-Parulska

Podstawy genetyki  -  Podstawowe kolory  -  Umaszczenia SBT  -
Możliwości dziedziczenia  -  Przewidywanie wyników  -

 


HOME    PSY     SUKI     SZCZENIĘTA     O RASIE     GALERIA     LINKI     KONTAKT    

copyright AlfaTauri
Webdesign M.Michalska
© 2008
Kopiowanie zdjęć lub ich fragmentów bez zgody autora zdjęć jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednolity tekst: Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1610