DZIEDZICZENIE KOLORÓW U STAFFORDSHIRE BULL TERIERÓW

- Podstawy genetyki  -  Podstawowe kolory  -  Umaszczenia SBT  -
Możliwości dziedziczenia  -  Przewidywanie wyników  -

Możliwości

Kwadrat Punnett’a

Jedną z najprostszych metod określenia możliwych rezultatów kojarzenia jest wykorzystanie kwadratów Punetta. Poprzez wypisanie alleli każdego z rodziców można przewidzieć możliwe genotypy potomstwa.

Najprostszy rodzaj kwadratu Punetta wygląda następująco. Są to dwa psy czerwony-agouti, które niosą allele czarnego-podpalanego.

ex. 1

Pies (Ay/at)

Ay

at

Suka
(Ay/at)

Ay<

Ay/A

Ay/at

at

Ay/at

at/at

Genotyp obu rodziców to Ay/at, co oznacza, że oba mogą przekazać allel ;Ay lub at swoim szczeniakom.

Kwadrat Punetta pokazuje prawdopodobieństwo, że jeden ze szczeniaków w tym konkretnym kojarzeniu będzie:
1:4
(25%) czarny-podpalany (at/at)
1:4 (25%) homozygotą agouti-czerwony (Ay/Ay)
1:2 (50%) heterozygotą agouti-czerwony (Ay/at).

Jednak jeżeli będziemy patrzeć tylko na fenotyp to prawdopodobieństwo dla konkretnego szczeniaka jest takie, że będzie:
3:4 (75%) agouti-czerwony
1:4 (25%) czarny-podpalany

Ważne, aby zdawać sobie sprawę, że kwadraty Punetta pozwalają przewidzieć możliwe genotypy dla jednego konkretnego szczeniaka. W rzeczywistości nic nam to nie mówi o wyniku końcowym w przypadku całego miotu.

Przykład 2

Na tym przykładzie można zobaczyć możliwe wyniki kojarzenia homozygotycznego pręgowanego samca (Kbr/Kbr) z nie-pręgowaną suką (k/k):

ex. 2

Pies (Kbr/Kbr)

Kbr

Kbr

Suka (k/k)

k

Kbr/k

Kbr</k

k

Kbr/k

Kbr/k

W tym przypadku jest tylko jeden możliwy wynik – wszystkie szczeniaki muszą być pręgowane, ale będą niosły także ukryty allel niepręgowania.

Oczywiście nie ma możliwości, żeby zobaczyć, że szczeniaki są pręgowanymi heterozygotami, tak samo nie ma możliwości, żeby wiedzieć, że ojciec był pręgowaną homozygotą. Jeżeli jednak wiemy, że matka jest nie-pręgowana, co jak wiemy jest cechą recesywną w stosunku do pręgowania, możemy sobie wyobrazić, że nasze szczeniaki są pręgowanymi heterozygotami i mogą przenosić allel niepręgowania na swoje potomstwo w przyszłości.

Przykład 3

Kiedy jednak próbujemy przewidzieć w kojarzeniu więcej niż jedno locus, kwadraty Punetta stają się bardziej skomplikowane – poniżej są wypisane wszystkie możliwe wyniki alleli każdego z rodzica w potomstwie.

W tym przykładzie rodzice mają następujący genotyp: suka jest agouti-czerwona, ale niesie ukryty czarny-podpalany (Ay/at, k/k), samiec jest pręgowaną homozygotą niosącą ukryty czarny-podpalany (Ay/at, Kbr/Kbr).Kwadrat Punetta wygląda następująco:

ex. 3

Pies (Ay/at, Kbr/Kbr)

Ay Kbr

Ay Kbr

at Kbr

at Kbr

Suka
(Ay/at, k/k)

y k

AyAy, Kbr/k

Ay/Ay, Kbr/k

Ay/at, Kbr/k

Ay/at, Kbr/k

Ay k

Ay/Ay, Kbr/k

y/Ay, < Kbr/k

Ay</at, Kbr/k

Ay/at, Kbr/k

at k

Ay/at, Kbr/k

Ay</at, Kbr/k

at/at, Kbr/k

at/at, Kbr/k

at k

Ay/at, Kbr/k

Ay/at, Kbr/k

at/at, Kbr/k

at/at, Kbr/k

Patrząc na genotyp mamy takie możliwości dla każdego ze szczeniaków:
1:4 (25%) pręgowany czarny-podpalany niosący niepręgowanie (at/at, Kbr/k)
1:2 (50%) klasyczny pręgowany niosący allele czarnego-podpalanego i niepręgowania (Ay/at, Kbr/k)
1:4 (25%) klasyczny pręgowany niosący niepręgowanie (Ay/Ay, Kbr/k)

Patrząc na fenotyp szczeniaki mogą wyglądać następująco:
3:4 (75%) klasyczny pręgowany (Ay/Ay, Kbr/klub Ay/at, Kbr/k),
1:4 (25%) pręgowany czarny-podpalany (at/at, Kbr/k).

Tłumaczenie: Dagmara Strumińska-Parulska

Podstawy genetyki  -  Podstawowe kolory  -  Umaszczenia SBT  -
Możliwości dziedziczenia  -  Przewidywanie wyników  -


HOME    PSY     SUKI     SZCZENIĘTA     O RASIE     GALERIA     LINKI     KONTAKT    

copyright AlfaTauri
Webdesign M.Michalska
© 2008
Kopiowanie zdjęć lub ich fragmentów bez zgody autora zdjęć jest zabronione. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednolity tekst: Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1610